Marieke Kraak I Outside-in Interim
Managing change

Change Frame methode

Een gestructureerde aanpak helpt in het verkrijgen van een gemeenschappelijke taal en geeft de mogelijkheid om voortgang inzichtelijk te maken. In mijn aanpak maak ik vaak gebruik van het Change Frame model dat ik op basis van mijn inzichten en ervaring in de afgelopen jaren ontwikkeld heb. Het model brengt het gehele ecosysteem van een organisatie in beeld. Vanuit dit totaal beeld kan een transitie in zijn volledig omvang in kaart gebracht worden. Het aanpakken van 1 pijler leidt naar mijn mening en ervaring ontegenzeglijk tot een effect op de andere pijlers. Vandaar dat ik bijna altijd met multidisciplinaire teams werk; vanuit de verschillende invalshoeken kijken we naar een doelstelling. Of het nu gaat over het leiden van een (langlopend) programma of een veranderingtraject.

Het Change Frame model gaat uit van 3 lagen:

  1. WAAROM wil je veranderen (veranderdoelstelling)?
  2. HOE ga je dat aanpakken?
  3. WAT heb je daarvoor nodig?