Marieke Kraak I Outside-in Interim
Managing change

Visie

Ik geloof dat mensen werken met mensen. Dat mensen die zich betrokken voelen, zich makkelijker verbinden aan een gemeenschappelijk doel en daarvoor willen gaan. Daarom staat in mijn aanpak de mens centraal; samen bouwen we aan positieve organisaties.

We zijn echter allemaal onderdeel van een groter geheel, een heel ecosysteem waarin we werken. Door dit hele ecosysteem te betrekken en te belichten in een programma; kan een doel gerealiseerd worden. Ik werk dan ook bijna altijd met multidisciplinaire teams. Juist vanuit die diversiteit komen we samen tot de beste resultaten.

Veranderen is wat mij betreft dan ook geen doel op zich maar een dynamisch proces om tot een verbeterde versie van een organisatie te komen. Immers: als je blijft doen wat je deed krijg je wat je kreeg.

Mijn doel is om samen te bouwen aan positieve organisaties.